ประกันเดินทางภายในประเทศ
Road Trip Insurance
รหัสการจองของ Thai Rent A Car
สรุปความคุ้มครองแผนประกันภัย Road Trip
ตลอดระยะเวลาการเช่ารถ*

คุ้มครองทรัพย์สินภายในรถที่เช่าจากการโจรกรรม
ไม่เกิน 5,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
จากอุบัติเหตุ
100,000 บาท/คน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย
ของกระเป๋าเดินทาง
ไม่เกิน 5,000 บาท
คุ้มครองการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง
ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน
และไม่เกิน 7 วัน
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ไม่เกิน 100,000 บาท

*หมายเหตุ ความคุ้มครองแผนประกันภัย Road Trip
- ความคุ้มครองจะเริ่มต้น ณ วัน และเวลาที่ผู้เช่ารถได้รับมอบรถที่เช่า และจะสิ้นสุดลง
ณ วันและเวลาที่ผู้เช่ารถส่งคืนรถที่เช่า
- คุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
- ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เช่ารถนำรถเช่าไปใช้ต่อเพื่อการพาณิชย์
- เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
อ่านสรุปความคุ้มครอง
และข้อยกเว้นสำคัญภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
รับประกันภัยโดย
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1259ติดตามข้อมูลข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นส่วนลดส่งตรงถึงอีเมลของคุณ


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊