ประกันของเรา
บทความ
ทำไมต้อง gettgo
จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินจ่ายคืน 3%* ทุก 2 ปีกรมธรรม์
สนใจประกันออมทรัพย์ D-Sure 10/1
จ่ายครั้งเดียว คุ้มครองนาน 10 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ได้ รับเงินจ่ายคืนปีละ 3%
รับเงินครบสัญญา
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา
ความคุ้มครองชีวิต 110%หมายเหตุ
- ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
​- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊