ฉลองเปิดตัว ลด 10% ทั้งเว็บ ทุกคัน ทุกประเทศ

ประกันของเรา
บทความ
ทำไมต้อง gettgo

สนใจประกันออมทรัพย์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

*
*


เงินได้สุทธิต่อปี บาท
ต้องการออมเงินปีละ บาท
ออมเงินปีละ
ปีที่ 1-9 ได้ปีละ 6%
รวม 9 ปี
ปีที่ 10 ได้อีก 500%
รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา(1)
ลดหย่อนภาษี % ได้ปีละ
รวมหักลดหย่อนภาษี 5 ปี(2)
รวมผลประโยชน์ลดหย่อนภาษี(1)+(2) **

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5-10
คุ้มครองชีวิต
เครื่องมือคำนวณผลประโยชน์ภาษีนี้ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น


เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษี อัตราผลตอบแทน IRR
รวมหักลดหย่อนภาษี 5 ปี
1 - 150,000 ได้รับการยกเว้น 1.59%
150,001 - 300,000 5% 2.39%
300,001 - 500,000 10% 3.25%
500,001 - 750,000 15% 4.17%
750,001 - 1,000,000 20% 5.15%
1,000,001 - 2,000,000 25% 6.21%
2,000,001 - 5,000,000 30% 7.36%
5,000,001 ขึ้นไป 35% 8.61%
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** คิดจากผลประโยชน์ของประกันออมทรัพย์ รวมกับการหักลดหย่อนภาษี 5 ปี โดยประมาณ
*** เงินได้สุทธิ คือ รายได้ (เงินเดือน โบนัส ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ) ต่อปี หลังค่าใช้จ่ายและเงินช่วยเหลือ

หมายเหตุ ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊